Appdrones software

{{thumb80}}
{{thumb80}}
{{thumb80}}
{{thumb80}}

 

De afgelopen 6 maanden zijn wij als Tinstone betrokken geweest bij de ontwikkeling van Appdrones, een bedrijf dat software ontwikkeling toegankelijk maakt voor het MKB.
Een interview met de bedenker en eigenaar van Appdrones, Bert Hajee.

Wat is Appdrones en vanuit welk idee is het ontwikkeld?

Steeds meer grote bedrijven en industrieën draaien op software die aangeboden wordt als een online dienst. Het gebruik maken van Internet applicaties is echter niet het alleenrecht voor de grote bedrijven. Ook het midden en kleinbedrijf zal steeds meer de mogelijkheden van Internet applicaties ontdekken en gaan gebruiken. Waar de grotere bedrijven eigen IT-afdelingen hebben, die de applicatie ontwikkeling regelen, staat de ondernemer in het MKB er alleen voor. Dat levert vragen op als: hoe krijgt ik als ondernemer die software ontwikkeld? Hoe zorg ik ervoor dat ik een adequate prijs betaal voor de ontwikkeling van mijn software? Wat moet ik doen om de applicatie ook daadwerkelijk op het Internet te krijgen?

Appdrones is ontwikkeld om de ondernemer te faciliteren, vanaf het eerste idee tot en met het moment dat de applicatie actief op Internet door zijn klanten gebruikt wordt.

Voor wie is Appdrones bedoelt? 
Appdrones kent twee doelgroepen. Zoals al gezegd, is een belangrijke doelgroep de ondernemer die applicaties wil laten ontwikkelen voor zijn bedrijf. Voor het maken van goede applicaties zijn echter ontwerpers, analisten en ontwikkelaars onontbeerlijk. Daarom is de tweede doelgroep de IT professionals. Op de Appdrones marktplaats kunnen ondernemers en IT professionals elkaar vinden.

Hoe ben je aan dit idee gekomen?
Ik ben al meer dan 20 jaar werkzaam in de ICT en ben bij diverse bedrijven in verschillende rollen betrokken geweest bij de ontwikkeling van software. Zo heb ik bij de NS gewerkt aan de software voor de verkoop van kaartjes. Bij Prorail heb ik gewerkt aan de software voor de nieuwe reisinformatie op de stations. Steeds weer zag ik hoe moeilijk het was om een idee om te zetten in werkende software.

Een van de problemen die ik zag, was de lange tijd die er zat tussen het moment dat het idee voor de software bedacht werd en het eerste resultaat. Ik probeerde me voor te stellen hoe het zou werken als je eenvoudiger kon vertellen wat je precies wilde en ook vrijwel direct het resultaat kon zien. En dan ook nog zonder dat je zelf in alle technische details hoeft te duiken.

Hoe doen jullie dat?
Een van de ontwikkelingen waar we gebruik van maken heet “specification by example”. Dit betekent dat je door het geven van concrete voorbeelden beschrijft wat je applicatie moet doen. Eigenlijk beschrijf je een functie, in de vorm van een test. Binnen Appdrones laten we deze testen omzetten naar geautomatiseerde stapjes. Door elke keer als er een aanpassing of uitbreiding gedaan wordt aan jouw software, deze testen uit te voeren, kun je als ondernemer constant een vinger aan de pols houden.

Er zijn soortgelijke platformen online, op welke wijze is Appdrones anders? beter?
Er zijn inderdaad andere aanbieders. Alleen is er niemand die het hele spectrum van idee tot en met de draaiende software faciliteert. Ook het idee om de “specification by example” te gebruiken als een middel om een resultaatafspraak te maken tussen ondernemer en software ontwikkelaar is nog nergens toegepast.

Veel van de aanbieders richten zich vooral op in contact brengen van vraag en aanbod, een soort marktplaats voor applicatieontwikkelaars. Appdrones gaat hierin veel verder.

Welke rol heeft Tinstone gespeeld bij de ontwikkeling van Appdrones?
Zoals gezegd, ik had wel een ruw idee, maar dat moest nog heel erg gepolijst worden. In de gesprekken met Tinstone werd ik iedere keer weer gedwongen om naar Appdrones te kijken vanuit het gezichtspunt van de argeloze gebruiker. Wat wil hij zien? Wat moet hij doen? Begrijpt hij wat wat er van hem wordt verwacht?. In deze gesprekken werd het ruwe idee omgezet naar concepten, schermontwerpen en gebruikersinteracties.

Wanneer is Appdrones operationeel? 
Het grootste deel van de functionaliteit voor de ondernemers is gereed, we zijn ons nu aan het focussen op de functionaliteit voor de analisten, ontwerpers en software ontwikkelaars. Ik verwacht dat we in december kunnen starten met kleinschalige proeven. Begin 2013 zullen we deze proeven langzaam maar zeker gaan uitbreiden.

Bezoek de Appdrones website